Tháng Tám 9, 2021

Cao su Điện Biên phát động thi đua nước rút

CSVNO – Ngày 6/8, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên phối hợp với Công đoàn công ty tổ chức Lễ phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đừng tự ti và che giấu sự thật

Chú Đức Trung kính mến! Nhà cháu thuộc vùng cao su, nhưng ở một địa bàn xa xôi hẻo lánh. Hồi xưa ông bà nội cháu từ miền Bắc, đi kinh tế mới vào trong