Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến:

– Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo VRG; Đảng uỷ, HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát, các Ban chuyên môn, Văn phòng VRG;

–  Công Đoàn Cao su Việt Nam, Hiệp Hội Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên VRG;

– Các Công ty, bạn bè, đồng nghiệp công tác, gắn bó lâu năm với ông Lê Văn Mưng;

Đã đến gửi lời chia buồn, phúng điếu, vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu của Chồng, Cha, Ông của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là Ông:

Lê Văn Mưng

Sinh ngày 13/02/1951 tại huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh

Nguyên Thành viên HĐTV – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Đã từ trần lúc 15 giờ 45 ngày 04 tháng 8 năm 2021

(nhằm ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu)

Hưởng thọ 72 tuổi

Đã được hoả táng tại Sơn Trang Tiên Cảnh vào lúc 14g ngày 05 tháng 8 năm 2021

Trong lúc tang lễ và do điều kiện dịch bệnh bất khả kháng, nếu có điều gì sơ suất, kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin chân thành cảm tạ.

Con trai: Lê Minh Duy, Lê Duy Thanh và gia đình đồng cảm tạ