Linh hoạt các mô hình sinh hoạt Đảng thời Covid-19

CSVN – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn và các cơ sở Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp phù hợp, duy trì việc sinh hoạt Đảng định kỳ bằng nhiều hình thức.

Một buổi sinh hoạt chi bộ online tại NT Long Tân, Cao su Dầu Tiếng

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn linh hoạt, sáng tạo, đề ra các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Chủ động các hình thức sinh hoạt Đảng thời Covid-19

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã thống nhất chủ trương cho cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc chuyển phương thức sinh hoạt định kỳ từ tập trung trực tiếp sang giải pháp trực tuyến, để vừa tuân thủ nghiêm yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch, vừa đảm bảo đúng các quy trình, quy định về sinh hoạt trong Đảng.

Nội dung sinh hoạt trong thời gian này chủ yếu là trao đổi, phổ biến những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, tình hình lao động, việc làm của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian dịch bệnh…

Việc sinh hoạt Đảng trực tuyến là hình thức sinh hoạt mới được ứng dụng nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT- TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo đảm thời gian sinh hoạt định kỳ được duy trì có nề nếp, hiệu quả và chất lượng.

Triệt để thực hiện hội nghị trực tuyến, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, như: Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào ngày 27 & 28/3; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15-CT/ TW, nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội thứ XIII vào ngày 12/6; Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW khóa XII vào 10/6…

Đây cũng là hình thức được áp dụng hiệu quả trong thời điểm chống dịch Covid-19, đảm bảo nội dung sinh hoạt thường kỳ trong năm. Ở các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, cấp ủy cơ sở đã chuyển việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo phương thức trực tuyến, thay vì tập trung toàn thể đảng viên như cách làm truyền thống trước đây. 100% các tổ chức Đảng đã thành lập nhóm zalo và thông qua đó, đã họp bàn, trao đổi trên zalo, tổng hợp ý kiến của đảng viên.

Sau khi thống nhất, cấp ủy cũng đã có văn bản giấy triển khai nội dung nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, sao chép và được gửi trên zalo. Các đảng viên đều đồng tình hưởng ứng với hình thức này. Với cách nghĩ linh hoạt, các tổ chức Đảng đã đổi mới phương thức, tổ chức sinh hoạt thường kỳ bằng nhiều hình thức để truyền tải hết nội dung thông tin cần thiết đến toàn thể đảng viên, cũng như kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên.

Từ cuối tháng 4 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, đối với công tác xây dựng Đảng, việc đảm bảo nội dung, chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Đảng lại là một trong những quy định bắt buộc. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động, sáng tạo triển khai những giải pháp để duy trì nghiêm việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ gắn với thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch. Với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, sự đồng thuận của đảng viên, các nội dung sinh hoạt được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Chi bộ “online” thời Covid-19

Trong thời gian qua, Đảng ủy các đơn vị phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức triển khai việc sinh hoạt trực tuyến theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Tại các chi bộ, chi ủy sẽ họp bàn, thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản. Các đảng viên sẽ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, nghị quyết của chi bộ và gửi phản hồi cho chi ủy.

Ông Phùng Thế Minh – Bí thư Chi bộ, TGĐ Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom, chia sẻ: “Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, tôi tham gia các sinh hoạt hầu hết qua hình thức online, để tập trung thời gian cho việc chỉ đạo, xử lý rất nhiều tình huống, nội dung phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và người lao động tại đơn vị”.

Đối với hình thức sinh hoạt tổ Đảng, Chi ủy chi bộ sẽ chủ động họp bàn, thống nhất xây dựng dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, phân công các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chủ trì sinh hoạt tại mỗi tổ Đảng. Chi ủy chi bộ tổng hợp, xem xét các ý kiến đóng góp của đảng viên, sau đó thống nhất xây dựng và ban hành nghị quyết của chi bộ…

Mặc dù cách tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hình thức này bước đầu gặp không ít khó khăn, nhưng tất cả các chi bộ đều tổ chức nghiêm túc, được đông đảo đảng viên đồng tình, hưởng ứng. Với tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng cùng sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, việc duy trì sinh hoạt thường kỳ tại các tổ chức Đảng thời gian qua đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sinh hoạt, các chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như: Làm thế nào để 100 % cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền và công tác xây dựng Đảng…

Các cơ sở Đảng đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt định kỳ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công, tình hình dư luận, tư tưởng đảng viên kịp thời; định kỳ tổ chức sinh hoạt Chi bộ online để thống nhất các nội dung và triển khai đến toàn thể đảng viên bằng văn bản scan, tin nhắn trên zalo hoặc nhắn tin, điện thoại… Nhờ vậy, cấp ủy luôn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian phòng, chống dịch như hiện nay.

TRẦN HUỲNH