MDF VRG Kiên Giang tiêm vaccine phòng Covid – 19 cho 200 người lao động

CSVNO – Sáng 31/7, Công ty CP MDF VRG Kiên Giang tiến hành tiêm phòng Covid -19 cho 200 CB- NV trong khu vực trong nhà máy thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Người lao động được hướng dẫn và khám sàng lọc trước khi tiêm

Được biết, công ty đang tích cực triển khai khu vực nội trú trong nhà máy cho 70 – 150 công nhân trực tiếp sản xuất và tiến hành xét nghiệm sàng lọc Covid – 19 2 lần cho người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ”, đảm bảo an toàn và nhằm duy trì SXKD liên tục, không gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Người lao động nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế
NGUYỄN LIÊM