Cuối năm 2021 sẽ có vacxin phòng Covid-19 do Việt Nam sản xuất?

CSVNO – Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, phấn đấu trong năm 2021 có ít nhất 1 vacxin phòng Covid-19 trong nước sản xuất thành công.

Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vacxin phòng Covid-19 ngày 17/7. Ảnh: BYT

Thông tin trên được GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tại cuộc họp của Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vacxin phòng Covid-19 ngày 17/7.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, vacxin phòng Covid-19 luôn là vấn đề được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm.

Ông cũng cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời chuyên gia WHO hỗ trợ Việt Nam về nghiên cứu, sản xuất vacxin để làm sao Việt Nam nhanh chóng sản xuất được vacxin trong nước nhằm đảm bảo tự chủ về vacxin phòng Covid-19 cho nhu cầu của nhân dân.

Làm sao để tranh thủ tận dụng tối đa hỗ trợ của chuyên gia WHO trong công nhận phòng xét nghiệm, công nhận tiến trình thử nghiệm lâm sàng và quan trọng nhất là công nhận vacxin phòng Covid-19 của Việt Nam để tiến tới tự chủ vacxin và có thể xuất khẩu”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Ông Thuấn cũng đề nghị các thành viên của Tổ công tác đặc biệt phát huy cao nhất năng lực, trách nhiệm trong công việc.

“Tổ công tác đặc biệt với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các nhà nghiên cứu, sản xuất vacxin phòng Covid-19 trong nước với phương châm chủ động tối đa, linh hoạt, các đơn vị cần đến đâu, chuyên gia của Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ đến đó. Đồng thời, đề nghị Cục Khoa học đào tạo và công nghệ chủ động mời thêm chuyên gia hỗ trợ khi cần theo đúng thẩm quyền”, ông Thuấn nói.

Các Vụ, Cục chức năng liên quan của Bộ Y tế hỗ trợ tối đa cho các đơn vị nghiên cứu, sản xuất và nhập khẩu, cấp phép vacxin phòng Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM là hai đơn vị đầu mối chính trong việc tổ chức thực hiện thử nghiệm lâm sàng chủ động các điều kiện tham gia (nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện…) và triển khai các nội dung nghiên cứu thử nghiệm vacxin chuyển giao công nghệ.

Bộ Y tế sẽ sớm trình Chính phủ kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách từ Quỹ vacxin phòng Covid-19 hỗ trợ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (đối với các vacxin nghiên cứu sản xuất trong nước và chuyển giao công nghệ). 

Việc phát triển vacxin phòng Covid-19 trong nước cần đặt trong bối cảnh khẩn cấp hiện nay, cần có các giải pháp phù hợp với vacxin phòng Covid-19 thế hệ 2 và phù hợp thực tế diễn biến dịch để sớm có vacxin sản xuất trong nước.

Hiện Việt Nam có hai loại vacxin phòng Covid-19 tiềm năng đang thử nghiệm lâm sàng là vacxin NanoCovax và vacxin Covivac.

Trong đó, vacxin NanoCovax do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển và đang thử nghiệm ở giai đoạn ba, dự kiến đến cuối tháng 8/2021, nhóm nghiên cứu có kết quả đánh giá báo cáo Bộ Y tế.

Vacxin Covivac do Viện Vacxin và Sinh phẩm Y tế (Khánh Hòa), nghiên cứu, phát triển và đang thử nghiệm giai đoạn một, bắt đầu bước vào đánh giá giữa kỳ về tính an toàn và một phần tính sinh miễn dịch.

theo Nông nghiệp Việt Nam