Quỹ vắc xin Covid-19 đã tiếp nhận 7.807 tỷ đồng

CSVNO – Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, tổng số tiền đã chuyển vào Quỹ vắc xin tính tới 17 giờ ngày 28/06 là 7.807 tỷ đồng (đã bao gồm quy đổi từ ngoại tệ về VNĐ).

Số tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 này đến từ 352.562 cá nhân và tổ chức.

Theo quy định tại Thông tư 41/2021 của Bộ Tài chính, số tiền nhàn rỗi mà quỹ vắc xin phòng Covid-19 huy động được sẽ được phép gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ. Trong đó, kỳ hạn gửi tiền không quá 3 tháng.

Lãnh đạo Ban quản lý quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 cho biết đơn vị đang thực hiện quy trình đấu thầu số tiền nhàn rỗi của quỹ và đã gửi bản chào mời thầu đến các ngân hàng thương mại.

Trong đó, việc lựa chọn đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trên cơ sở xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước cũng như các tiêu chí đánh giá cụ thể về quy mô tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, chất lượng tín dụng, kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng.

Chủ trương thành lập Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ và kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp nguồn lực tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội.

Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Mọi sự ủng hộ của người dân xin gửi vào tài khoản “Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhập đầy đủ thông tin vào bảng kế bên.

Hãy đóng góp cho Quỹ theo một trong các phương thức:

Đóng góp trực tiếp qua website quyvacxincovid19.gov.vn trong bảng kế bên.

Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ theo thông tin ngân hàng. Xem thông tin ngân hàng

Soạn tin nhắn theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).

Mọi sự đóng góp của người dân tại cổng thông tin điện tử Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Các giao dịch chuyển khoản ủng hộ đã được chuyển tới Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ không được hoàn lại.

theo Giáo dục và Thời đại