VRG Khải Hoàn chia cổ tức 110%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP VRG Khải Hoàn, được tổ chức trực tuyến vào ngày 28/6.

VRG Khải Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu gây rất nhiều khó khăn cho kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, do sản phẩm găng tay y tế của VRG Khải Hoàn với mục đích sử dụng là bảo vệ sức khỏe nên trở thành một trong những trang thiết bị y tế thiết yếu trong việc ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh, vì thế nhu cầu trên thị trường tăng đột biến thuận lợi cho hoạt động SXKD của công ty.

VRG Khải Hoàn nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2020

Thị phần tiêu thụ của công ty trong năm 2020 chủ yếu xuất khẩu chiếm 73%: Châu Á 35%, Châu Âu 24%, Châu Mỹ 13%, Châu Úc 1%. Công ty khai thác 28 lines với các loại găng: powder, Powder Free, Polymer 1 mặt, Polymer 2 mặt, nitrile, găng phẩu thuật tiệt trùng… với trọng lượng khác nhau.

Công ty đã và đang duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 22000:2005; chứng chỉ FDA 510K xuất hàng đi Mỹ; chứng nhận CE Marking xuất hàng đi Châu Âu; Chứng nhận của Bộ Y tế và Giấy chứng nhận phù hợp của Trung tâm 3; SA 8000:2014… chất lượng sản phẩm của VRG Khải Hoàn luôn được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với Công ty CP VRG Khải Hoàn, vào ngày 11/5.

Kết quả năm 2020, VRG Khải Hoàn có sản lượng sản xuất 2,442 tỷ sản phẩm (vượt 2% KH); tiêu thụ 2,641 tỷ sản phẩm (vượt 4% KH). Doanh thu 1.815 tỷ đồng (vượt 26% KH). Lợi nhuận trước thuế 549 tỷ đồng (vượt 266% KH). Lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng (vượt 267% KH). Nộp ngân sách Nhà nước 91,2 tỷ đồng (vượt 181% KH).

Chăm lo tốt cho 1.250 lao động, thu nhập bình quân 15,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 222,5 % so với 2019). Khen thưởng cho 1.450 lượt CB.CNV có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2021, sản lượng sản xuất 2.408 tỷ sản phẩm găng tay các loại; tiêu thụ 2.414 tỷ sản phẩm găng tay các loại. Tổng doanh thu 2.251 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 544 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu 25,78%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL 200,08%. Nộp ngân sách Nhà nước 118 tỷ đồng.

Tiếp tục sắp xếp hệ thống tổ chức tinh gọn, hoạt động đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu phát triển Công ty theo hướng bền vững; xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân tận tâm, giỏi tay nghề và giữ vững quy trình.

TRẦN HUỲNH