Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

CSVNO – Sáng ngày 18/6, Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long đã kêu gọi CB.CNV – LĐ công ty mua vải thiều Bắc Giang, ủng hộ tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch. Chỉ trong buổi sáng, Đoàn Thanh niên công ty đã hỗ trợ bán hết 3.850kg vải trong chuyến hàng đầu tiên.

Chuyến hàng đầu tiên được bán hết trong buổi sáng ngày 18/6

Đây là hoạt động của Bưu điện tỉnh Bình Phước triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang trên địa bàn tỉnh từ ngày 11/6 đến 20/6. Với tinh thần “Chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải”, Bưu điện tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký số lượng mua ủng hộ sản phẩm vải thiều của nông dân Bắc Giang với giá gốc và chỉ cộng thêm chi phí vận chuyển.

Hơn 4 tấn vải được chuyển xuống trụ sở các đơn vị trực thuộc

Hưởng ứng chương trình đó, Đoàn Thanh niên công ty đã kêu gọi CB.CNV – LĐ mua ủng hộ vải thiều. Chỉ một thời gian ngắn trong buổi sáng, chuyến hàng đầu tiên với 3.850kg đã được giao tại trụ sở các đơn vị trực thuộc. Chương trình này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo NLĐ trong đơn vị, thể hiện sự sẻ chia cộng đồng, tinh thần Việt Nam chiến thắng, cùng nhau đi qua đại dịch Covid – 19.

CB.CNV – LĐ hưởng ứng nhiệt tình chương trình ủng hộ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch
PHAN THÀNH