Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su: Thêm 5 nghề mới tuyển sinh trong năm 2021

CSVNO – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su được phép tuyển sinh thêm 5 nghề mới, nâng tổng số nghề đào tạo được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho phép là 10 nghề trình độ Cao đẳng, 11 nghề trình độ Trung cấp và 27 nghề trình độ Sơ cấp.

Bà Huỳnh Thị Thuỳ Trang, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước tham dự ngày hội tư vấn và tham quan sản phẩm Nông nghiệp CNC của khoa Nông học

Thực hiện kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2021-2025, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tập trung xây dựng 5 nghề đào tạo mới hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp. Đến nay đã được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp chấp thuận cho phép đào tạo.

Các nghề được phép đào tạo và tuyển sinh ngay trong năm 2021 là: Hệ cao đẳng:  nghề Nông nghiệp Công nghệ cao, Tài chính ngân hàng, Công nghệ ô tô; hệ Trung cấp: nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; hệ Sơ cấp là nghề Giám đốc hợp tác xã.

RIC phối hợp tổ chức ngày Hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2021

Với mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Tập đoàn và xã hội, đặc biệt là tỉnh Bình Phước; chương trình đào tạo của 5 ngành trên sẽ có những nội dung chuyên sâu gắn với lĩnh vực cụ thể như sau:

Nghề Nông nghiệp công nghệ cao trình độ cao đẳng: đây là nghề mới phù hợp với xu thế phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay. Phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Bình Phước theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Đây là nghề mới và là một trong ít nghề Tổng cục cho phép các Trường đào tạo.

Nghề Tài chính ngân hàng trình độ cao đẳng:  Hiện nay tỉnh Bình Phước đang phát triển, các ngân hàng thương mại xuất hiện trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Hàng năm thu hút rất nhiềul ao động. Nghề tài chính ngân hàng mở ra sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm cho các học sinh sinh viên, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng: xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng ô tô của người dân ngày càng nhiều. Lực lượng lao động của nghề này trên địa bản tỉnh và nhu cầu chung của xã hội ngày càng cao. Ngay trên địa bàn tỉnh  đã có các hang xe lớn có chi nhánh và đang tuyển sụng lao động như: Thaco, Trường Hải, Honda, Ford, Toyota.

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoá không khí là nghề mới đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các khu công nghiệp và phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh và điều hoà không khí trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Đây là nghề mới và thu hút nhiều thí sinh quan tâm có nhu cầu học.

Ngoài ra Trường còn được Tổng cục cho phép đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã trình độ Sơ cấp phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới của tỉnh Bình Phước. Xu hướng phát triển của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp là tất yếu. Các Giám đốc HTX rất cần được đào tạo các kiến thức về sản xuất, kinh doanh, thương mại, thị trường liên quan đến các sản phẩm của Hợp tác xã

Với quyết định trên của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, hiện nay Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đang được phép đào tạo 10 nghề hệ cao đẳng, 7 nghề hệ trung cấp và 27 nghề trình độ Sơ cấp.

                            ĐÌNH NINH