Cao su Dầu Tiếng ủng hộ quỹ phòng Covid-19

CSVNO – Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng ngày 4/6, tại cuộc họp giao ban trực tuyến, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã vận động toàn thể CB-CNLĐ công ty đóng góp, ủng hộ kinh phí cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo công ty ủng hộ quỹ phòng chống Covid

Tại cuộc họp, lãnh đạo công ty, Đảng ủy, các phòng ban, Đoàn thể công ty đã đóng góp với số tiền 13,05 triệu đồng.

Lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng ban ủng hộ quỹ

Các Nông trường, xí nghiệp chế biến, bệnh viện đa khoa, các công ty liên kết, công ty cổ phần trực thuộc trong và ngoài nước sẽ vận động cán bộ công nhân lao động đóng góp, ủng hộ và tổng hợp gửi về công ty.

VIỆT QUANG