Cao su Bình Long: Khen thưởng đột xuất động viên người lao động

Công đoàn công ty trao tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho NLĐ

Ban TGĐ và Ban thường vụ Công đoàn công ty đã tổ chức hai đợt trao thưởng đột xuất trong quý II cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể tổ chức sắp xếp lao động, phần cây, quản lý sản xuất đầu mùa khai thác đảm bảo hiệu quả, khoa học; Chuẩn bị tốt về đất, giống phục vụ tốt công tác tái canh năm 2021 và các tập thể, cá nhân có giải pháp cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất đem lại hiệu quả cao. Theo đó, mỗi tập thể khen thưởng được nhận 1 triệu đồng, cá nhân xuất sắc nhận 200.000/đồng. Trước đó, Công đoàn công ty đã trực tiếp đến các đơn vị thăm hỏi NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng công nhân năm 2021. Đồng thời trao tặng 20.000 khẩu trang và 150 chai nước sát khuẩn cho các đơn vị cơ sở nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

VĂN THỦY