VRG thực hiện tốt công tác hoàn thiện cổ phần hóa

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại buổi làm việc trực tuyến với Ban chỉ đạo cổ phần hóa VRG, vào chiều 1/6.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Trung tâm Thông tin (Ủy ban); đại diện lãnh đạo Vụ Đổi mới doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ), Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Kiểm toán nhà nước và đơn vị kiểm toán, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến tại Văn phòng VRG

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện tiến độ cổ phần hóa, kết quả thẩm tra xác định vốn nhà nước tại thời điểm Công ty mẹ – Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần, báo cáo của Tổ trưởng Tổ giúp việc, báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa của Tập đoàn, báo cáo của Vụ Nông nghiệp và ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh – Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa kết luận các nội dung thống nhất của Ban chỉ đạo.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh, Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đúng, nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản 5728/VPCP-ĐMDN ngày 14/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo một số nội dung của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán tại VRG.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến tại Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

“Tôi biểu dương tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm của thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa, HĐQT, Ban điều hành VRG, Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại VRG và Tổ giúp việc trong thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ đã tích cực triển khai các bước công việc sau khi Công ty mẹ – Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Đặc biệt là triển khai kịp thời công tác quyết toán cổ phần hóa sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4786/BTC-TCDN ngày 12/5/2021 và chỉ đạo của Ủy ban tại văn bản số 738/UBQLV-NN ngày 17/5/2021” – ông Cảnh, nhận định.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến tại Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Trên cơ sở thống nhất của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao Vụ Nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt Quyết toán tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 31/5/2018, xác định giá trị phần vốn nhà nước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (01/6/2018), quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư, quyết toán tiền thu từ cổ phần hoá; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

TRẦN HUỲNH