Tháng Năm 29, 2021

Xôn xao dòng nhựa trắng

CSVN – Khi những cơn mưa đầu tiên bắt đầu trút xuống, trải đều trên khắp núi đồi nương rẫy Tây Nguyên xanh tươi, người công nhân cao su lại hân hoan bước vào mùa

Xôn xao dòng nhựa trắng

CSVN – Khi những cơn mưa đầu tiên bắt đầu trút xuống, trải đều trên khắp núi đồi nương rẫy Tây Nguyên xanh tươi, người

Xôn xao dòng nhựa trắng

CSVN – Khi những cơn mưa đầu tiên bắt đầu trút xuống, trải đều trên khắp núi đồi nương rẫy