Đoàn Thanh niên VRG học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

CSVNO – Ngày 26/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thường trực TW Đoàn.

Buổi học Nghị quyết trực tuyến tại Văn phòng VRG

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành trực thuộc và hơn 3.600 điểm cầu ở cấp huyện, cơ sở.

Buổi học Nghị quyết trực tuyến tại Văn phòng VRG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận TW báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”; nghe đồng chí Bùi Quang Huy báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Các đại biểu đã được truyền đạt 2 chuyên đề chính, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức phù hợp với từng đơn vị, từng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, quán triệt chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và chương trình hành động của TW Đoàn sẽ giúp đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Từ đó, mỗi địa phương, tùy theo tình hình thực tế sẽ xây dựng chương trình hành động, phát huy mạnh mẽ vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

TRẦN HUỲNH