Tháng Năm 24, 2021

Nụ cười tháng 5!

CSVN – Tôi yêu sao nụ cười người thợ – Đó là nụ cười của người công nhân cao su mà chúng tôi đã từng gặp trên các vườn cây và nhà máy. Có lẽ,

Nụ cười tháng 5!

CSVN – Tôi yêu sao nụ cười người thợ – Đó là nụ cười của người công nhân cao su mà chúng tôi đã từng

Nụ cười tháng 5!

CSVN – Tôi yêu sao nụ cười người thợ – Đó là nụ cười của người công nhân cao su