Cao su Phú Riềng quyết tâm vượt kế hoạch được giao

CSVNO – Ngày 20/5, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã tổ chức Lễ ra quân khai thác mủ năm 2021, tại NT Phú Riềng Đỏ.

Ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Cao su Phú Riềng cạo mủ trong lễ ra quân

Tính đến ngày 16/5, sản lượng khai thác (đạt 24,2% KH), nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 1.547 tấn. Sản lượng thu mua trên 1.502 tấn (đạt 15% KH), nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 950,4 tấn. Tiêu thụ 11.793 tấn, giá bán bình quân 41,26 triệu đồng/tấn. Thu nhập bình quân 4 tháng đầu năm 6,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 1 triệu đồng/người/tháng; các chế độ khác của người lao động được thanh toán đầy đủ, kịp thời.

Năm 2021, toàn thể Cao su Phú Riềng quyết tâm nỗ lực hoàn thành các KH SXKD. Cụ thể: hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao 21.300 tấn, phấn đấu đạt trên 22.000 tấn đến 23.000 tấn, vượt trên 2.000 tấn. Duy trì năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn/ha; hàm lượng mủ nước (DRC) bình quân toàn công ty từ 32% trở lên, tỷ trọng mủ nước chiếm từ 74% trở lên trong đó mủ nước loại 1 đạt từ 99,4% trở lên.

Quang cảnh lễ ra quân

Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thu mua, tổ chức thu mua hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao 8.000 tấn, phấn đấu thu mua 10.000 tấn. Tổng sản lượng chế biến phấn đấu trên 32.000 tấn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

Tập trung vào việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành vận chuyển và chế biến, góp phần hạ giá thành sản phẩm. Tổng sản lượng tiêu thụ trên 32.000 tấn, tăng cường và giữ gìn tốt mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước, tích cực quảng bá thương hiệu Cao su Phú Riềng trên thương trường.

Chủ động về đất, cây giống, phương tiện và lao động để trồng tổng số 1.209,78 ha, chất lượng vườn cây trồng tái canh tốt, tỷ lệ sống và phát triển 3 tầng lá trở lên đạt 100%, trong đó 4 tầng lá trở lên đạt trên 80%, định hình vườn cây ngay trong năm đầu. Chăm sóc, phòng trị bệnh, thâm canh tốt, đúng quy trình kỹ thuật cho 7.013,72 ha vườn cây KTCB.

Bố trí, sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất đối với lực lượng lao động hiện có. Thu nhập bình quân của CB.CNV LĐ đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, phấn đấu đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng; thu nhập từ kinh tế gia đình trên 35 triệu/hộ/năm.

Kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, với sự chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, tập thể CBCNV trong toàn công ty đã hăng say thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 tháng đầu năm đã đạt được ở mức cao. Những kết quả đó, là tiền đề vững chắc để công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

TRẦN HUỲNH