Tháng Năm 19, 2021

Phận đời trôi nổi trên sông Sài Gòn

Hằng ngày, trên chiếc ghe nhỏ, anh Nguyễn Văn Bằng cùng con gái bị bại não rong ruổi khắp sông Sài Gòn vớt ve chai kiếm sống. Con gái 19 tuổi là 19 năm anh

Thương nhớ Bác

Tháng Năm về thương nhớ Bác, Bác ơi! Trở lại làng Sen xao xuyến bồi hồi Trăm năm trước, trong đêm đen nô lệ Có một chàng thanh niên xứ Nghệ Không quản gian lao,

Thương nhớ Bác

Tháng Năm về thương nhớ Bác, Bác ơi! Trở lại làng Sen xao xuyến bồi hồi Trăm năm trước, trong đêm đen nô lệ Có

Thương nhớ Bác

Tháng Năm về thương nhớ Bác, Bác ơi! Trở lại làng Sen xao xuyến bồi hồi Trăm năm trước, trong