Đổi mới hình thức vận động phụ nữ tham gia hiệu quả các mặt công tác

CSVNO – Sáng 5/5, Hội phụ nữ Công ty 715 (Binh đoàn 15) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội phụ nữ (HPN) nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có 110 đại biểu, đại diện cho gần 600 hội viên trong đơn vị.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Báo cáo chính trị và các tham luận trình bày tại Đại hội khẳng định:  Nhiệm kỳ qua Hội phụ nữ Công ty 715 đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tổ chức Hội, nguyện vọng của hội viên.

Phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết, năng động, chung sức thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra. Đội ngũ cán bộ trong BCH thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, năng lực hoạt động; công tác hội và phong trào phụ nữ đơn vị đã được củng cố vững mạnh, có bước phát triển mới vững chắc; tổ chức HPN hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò đại diện của phụ nữ trong các mặt công tác, nên hiệu quả hoạt động và đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày một nâng cao.

Duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vị trí vai trò của Hội phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng các tổ chức vững mạnh.

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em được quan tâm thực hiện đầy đủ, góp phần động viên cán bộ, hội viên phụ nữ gắn bó vùng đất biên giới, chung sức xây dựng đơn vị và tổ chức hội vững mạnh.

Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của hội gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…được phát động, triển khai với nhiều hình thức, phù hợp với nhận thực, cuộc sống của hội viên.

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, Hội Phụ nữ Công ty 715 đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều cách làm, mô hình hay, hiệu quả như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề thi thợ giỏi”…; nhiều sáng kiến hay được đơn vị vận dựng trong lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế luôn được Hội phụ nữ Công ty 715  quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, cán bộ hội viên đã khai thác trên 8.390 tấn mủ cao su qui khô, 6.585 tấn cà phê; 62 hội viên được đi đào tạo ở các nhà trường, gần 1000 lượt chị em tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; 32 hội viên được kết nạp Đảng, 7 cán bộ hội viên tham gia vào cấp ủy các cấp.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

5 năm liên tục Hội phụ nữ Công ty 715 được Trung ương Hội, Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua xuất sắc; Hội phụ nữ điển hình; một hội viên được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, 71 hội viên được Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen; hai hội viên là giáo viên được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “ Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, bàn bạc, thống nhất các nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ đơn vị, hội viên phụ nữ bản lĩnh, tự tin, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chung sức xây dựng HPN  Công ty 715  vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

PV