Thương anh nơi… xa lắm!


(Thay nén hương gửi về anh Huỳnh Ngọc Sáu – CTV Tạp chí Cao su Việt Nam vừa qua đời ngày 25/04/2021)
Từ nay độc giả gần xa
Chẳng còn dịp thấy “món quà” anh trao
Lần trang sáng tác nao nao
Còn đâu bút tích ngọt ngào dễ thương
Rừng xanh, cô thợ… mãi vương
Tình yêu khoảng khắc công trường sớm mai
Suối thơ mạch chảy khoan thai
Đong đưa giai điệu, thoảng bay khói chiều
Cuộc đời dông bão liêu xiêu
Anh đi đi mãi về miền xa xăm
Tiễn biệt anh, những tháng năm…
Vần thơ, con chữ… tận tâm trải lòng
Thay nén hương, nghĩa tình…nồng
Thương nơi xa lắm, cầu mong… anh cười!


CẢI VĂN
(Bà Rịa – Vũng Tàu)