Đảng bộ VRG bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng

CSVNO – Sáng 23/4, Đảng bộ VRG tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ thực hiện công tác nghiệp vụ Đảng tại Đảng bộ Tập đoàn và các cơ sở Đảng trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DN Trung ương trình bày một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên giáo

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy viên cơ sở, đặc biệt là giúp Cấp ủy của các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng, của TW và Đảng ủy Khối DN TW về công tác xây dựng Đảng.

Từ đó áp dụng và triển khai vào thực tiễn tại Đảng bộ, Chi bộ, tạo tiền đề để giải quyết hiệu quả, thấu đáo những tình huống khó khăn trong quá trình xây dựng, kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG Trần Công Kha phát biểu khai giảng

Phát biểu khai mạc, đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, phó TGĐ VRG đề nghị các học viên tham dự lớp tập huấn với tinh thần nghiêm túc, chấp hành nội quy lớp, tham gia học tập đầy đủ để bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; các hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy khối về nghiệp vụ, công tác Đảng, kỹ năng thực hiện công tác tuyên giáo, kiểm tra giám sát, tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, tài chính Đảng.

Từ đó, mỗi cá nhân tiếp tục hoàn thiện bản thân, làm tốt hơn công tác tham mưu, giúp Cấp ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ”.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Trong hai ngày 23 và 24/4, các học viên sẽ được nghe trình bày các chuyên đề: Một số nội dung trọng tâm của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay; Công tác kiểm tra giát sát, kỷ luật trong Đảng; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác tài chính Đảng; đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

ĐÀO PHONG