Hỗ trợ giải pháp kỹ thuật canh tác cho nông dân

CSVNO – Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Tiến Nông Gia Lai đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ kỹ thuật giải pháp canh tác cho các loại cây trồng của nông dân tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao.

Ông Cao Văn Quang – Giám đốc Công ty CP Tiến Nông Gia Lai và đại diện Hội nông dân tỉnh Gia Lai trao biên bản ký kết

Theo chương trình phối hợp, hai bên thống nhất ký kết thực hiện các nội dung: Hỗ trợ triển khai các giải pháp nhằm canh tác mới phù hợp với các vùng cây trồng làm tăng năng suất, giảm nhẹ và ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu; Chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác hiện đại đến từng huyện Hội và hội viên của Hội Nông dân tỉnh; Tạo điều kiện hỗ trợ hoàn thiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh các bên…

Đại diện lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Gia Lai phát biểu.

Mục đích chương trình phối hợp là hỗ trợ tư vấn phát triển và ứng dụng các giải pháp canh tác, giải pháp cung cấp dinh dưỡng cho từng loại cây trồng như: cà phê, cao su, cây ăn quả… nhằm tăng năng suất từ 20-30%, giảm đầu tư ban đầu từ 20-30%, góp phần hỗ trợ nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và làm giàu.

Chương trình phối hợp được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian thực hiện, hàng năm, hai bên có tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả phối hợp, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để mang lại hiệu quả cao.

GIA LINH