Cụm Công đoàn Tây Nguyên: Ký 10 tiêu chí thi đua năm 2021

CSVNO – Nhằm đánh giá hoạt động công tác công đoàn năm 2020 và triển khai kế hoạch trong thời gian tới, sáng 24/3 Cụm thi đua công đoàn khu vực Tây Nguyên đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 tại Công ty CP Cao su Sa Thầy.

Lãnh đạo công đoàn các đơn vị ký kết trước sự chứng kiến của Chủ tịch Công đoàn ngành và lãnh đạo cao su Sa Thầy

Tham dự và chủ trì có ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN, chủ tịch công đoàn 9 đơn vị thành viên trên địa bàn Tây Nguyên và các cán bộ làm công tác công đoàn.

Ông Đỗ Thanh Nam – TGĐ Cao su Sa Thầy phát biểu chào mừng các đơn vị về tham dự hội nghị

Cụm thi đua công đoàn Tây Nguyên do Công ty CP Cao su Sa Thầy làm cụm trưởng, Cao su Chư Păh làm cụm phó và các thành viên còn lại đã cùng nhau ký kết 3 nội dung chính với 10 tiêu chí là thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Hoạt động công tác công đoàn; Thực hiện các các nghĩa vụ, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng như thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng…

Ông Ngô Văn Mân – Chủ tịch công đoàn Cao su Kon Tum phát biểu ý kiến

Tại hội nghị ký kết, các thành viên trong cụm cũng dành nhiều thời gian để thảo luận một số tiêu chí trong hoạt động thi đua của cụm như về thời gian tổ chức công tác sơ kết, tổng kết; Vấn đề chốt số liệu; Nhất là việc cần thống nhất và xây dựng các tiêu chí hoạt động công đoàn mang tính chất lâu dài phù hợp với tình hình thực tế, không nên thay đổi hàng năm; Công tác kiểm tra chéo giữa các thành viên trong cụm; Tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Ông Phạm Duy Vương – Chủ tịch Công đoàn Cao su Chư Mom Ray góp ý kiến cho tiêu chí lâu dài

Trong chương trình hoạt động của cụm năm 2021, cụm sẽ xây dựng và bàn giao một công trình thiết chế văn hóa là “Công trình nước sạch công đoàn” cho khu dân cư tại Nông trường Cao su Suối Đá – Công ty CP Cao su Sa Thầy trị giá 50 triệu đồng; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, dự kiến mỗi đơn vị 15 người.

Ngoài ra, Cụm sẽ tổ chức một số hoạt động phong trào thể dục thể thao vào dịp tổng kết phong trào thi đua được tổ chức tại cụm phó. Các thành viên trong cụm cũng đều nhất trí tăng thêm kinh phí đóng góp để có thêm nhiều hoạt động hơn nữa nhằm chăm lo tốt cho người lao động, nhất là công nhân khó khăn về nhà ở, công nhân đang công tác xa, ở nước ngoài.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch công đoàn ngành phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng đề nghị: Các hoạt động của cụm nên tập trung vào việc cùng với lãnh đạo công ty tổ chức tốt việc sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động; Giảm bớt các hoạt động mang tính hình thức, nên đi vào chiều sâu, thiết thực với đời sống công nhân. Công đoàn các đơn vị có dự án ở Campuchia cần có sự động viên thăm hỏi, đi sâu sát vào những có kh8n của người lao động để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người lao động.

VĂN VĨNH