Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa tập huấn kỹ năng truyền thông

CSVNO – Trong khuôn khổ chương trình hoạt động Tháng Thanh niên, BTV ĐTN Cao su Phước Hòa đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tại đơn vị trực thuộc, trong 2 ngày 16 &17/3.

Quang cảnh tại điểm cầu phát trực tuyến chương trình tập huấn

Chương trình tập huấn được tổ chức tại Hội trường A2 Công ty CPCS Phước Hòa và trực tuyến tại các cơ sở Đoàn trực thuộc với 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 – kỹ năng ứng dụng trang mạng xã hội, các công cụ trực tuyến vào hoạt động tuyên truyền. Chuyên đề 2 – kỹ năng viết tin, bài, phóng sự ảnh trong hoạt động công tác Đoàn.

Quang cảnh các đồng chí Cán bộ Đoàn theo dõi chương trình tập huấn tại các điểm cầu

Trong chuyên đề 1, BTV ĐTN Công ty đã mời Diễn giả Huỳnh Quang Thịnh – Giám đốc Công ty CPTM Điện Tử Aloha về báo cáo và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động tuyên truyền; các kỹ năng khi làm việc trên phần mềm ứng dụng trực tuyến, cách thức bảo mật thông tin trên các trang mạng… Từng bước hỗ trợ đội ngũ cán bộ Đoàn từ công ty đến cơ sở có thể nắm bắt được những kỹ năng cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tại đơn vị.

Quang cảnh tại điểm cầu phát trực tuyến chương trình tập huấn

Với chuyên đề 2, BTV ĐTN Công ty đã mời đ/c Trần Huỳnh Ngọc Cẩm – UV BTV ĐTN VRG, phóng viên Tạp chí Cao su Việt Nam báo cáo và chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động viết tin, bài, viết về gương “người tốt việc tốt”, bài phản ánh và ảnh báo chí…để đội ngũ cán bộ Đoàn có những bài viết hay trên các trang Báo, Tạp chí, Trang tin điện tử…

Quang cảnh các đồng chí Cán bộ Đoàn theo dõi chương trình tập huấn tại các điểm cầu

Qua 2 buổi tập huấn, hơn 100 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn công ty đã được 2 báo cáo viên truyền đạt nhiều kiến thức hữu ích, kinh nghiệm khi viết tin bài, phóng sự ảnh hay việc lựa chọn những ứng dụng, phần mềm hỗ trợ để có thể mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

Quang cảnh các đồng chí cán bộ Đoàn theo dõi chương trình tập huấn tại các điểm cầu

 Chương trình tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, lực lượng cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp đã được trang bị thêm nhưng kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị qua đó cùng BTV ĐTN Công ty xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

HOÀNG CƯỜNG