“Thi đua lao động, sáng tạo, chung tay xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững”

CSVN – Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ  chức  Đoàn, thi đua lao động, sáng tạo, lòng nhiệt huyết đầy trách nhiệm của mình để cùng xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững là chia sẻ của đ/c Nguyễn Minh Thông – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VRG, với Tạp chí Cao su VN về phương hướng hoạt động 2021.

BTV ĐTN VRG nhận Cờ thi đua xuất sắc của Đoàn Khối DNTW năm 2020. Ảnh: Đào Phong

Nhìn lại năm 2020, đồng chí đánh giá hoạt động của ĐTN VRG như thế nào?

Đ/c Nguyễn Minh Thông: Năm 2020 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. BTV ĐTN VRG đã xây dựng chương trình công tác năm với chủ đề “Tuổi trẻ VRG tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn. Trong năm 2020, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, BTV Đoàn Khối DNTW và luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng. Những yếu tố trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn thực hiện tốt các nội dung hoạt động, chương trình công tác đã đề ra.

Trong năm 2020, ĐTN VRG đã tích cực tuyên truyền vận động ĐVTN thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kép “vừa SXKD, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19”, kết hợp hài hòa các phong trào tuổi trẻ sáng tạo với việc xung kích đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn, tuổi trẻ VRG tiếp tục phát huy tính sáng tạo, tiên phong, đoàn kết, khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ toàn Tập đoàn ngày càng được nâng cao, với những kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

– Với vai trò là lực lượng trẻ nòng cốt, ĐTN VRG có những phương hướng, nhiệm vụ chính gì trong năm 2021?

Đ/c Nguyễn Minh Thông: Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đoàn Tập đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Đoàn Khối DNTW. Tuổi trẻ VRG xác định chủ đề công tác năm 2021 là: “Tuổi trẻ VRG xung kích, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp”, với những nhiệm vụ trọng tâm như sau: – Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Thi đua thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” sáng tạo trong nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong thi đua sản xuất, sáng tạo trong học tập cải thiện kiến thức bản thân. Đảm nhận công trình thanh niên, ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên…

– Đẩy mạnh xung kích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kêu gọi ĐVTN xung kích đi đầu trong việc tình nguyện công tác tại các dự án cao  su ở nước ngoài, vùng khó khăn…

– Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thanh niên theo hướng phát triển  về quy mô, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn đến cán bộ, ĐVTN; nâng cao chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, đảm bảo tính bền vững của các phong trào.

– Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đoàn viên theo quy định; tiếp tục sơ kết các nội dung thí điểm trong nhiệm kỳ để kịp thời chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chuẩn bị đại hội Đoàn các cấp tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn. Tăng cường các hoạt động quốc tế thanh niên.

– Phát động các phong trào thanh niên tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ trong năm gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân; tổ chức các  hoạt động tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng tại các địa bàn nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với một số đơn vị thành viên vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, nước ngoài…

– Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; tăng cường tổ chức học tập, đào tạo nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu cho Đảng. Thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trẻ trong doanh nghiệp nhằm xây dựng Đảng và góp phần xây dựng VRG phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRẦN HUỲNH (thực hiện)