“Tập đoàn đặt quyết tâm cao khởi đầu kế hoạch 5 năm 2021 – 2025”

CSVN – Tạp chí Cao su VN ghi nhận chia sẻ của ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG, TGĐ VRG.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Vũ Phong

“Năm 2021 là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, năm Quốc hội, Chính phủ quyết tâm có mức tăng trưởng cao hơn gấp đôi năm 2020. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2020.

Quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021, qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế.

Ngoài SXKD, Tập đoàn tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến năm 2025; bao gồm tái cơ cấu tỷ trọng ngành nghề kinh doanh chính, vận hành tốt hoạt động Tập đoàn theo mô hình công ty cổ phần, thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển và tăng cường hiệu quả quản lý.

Về chỉ tiêu SXKD, để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ… Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát, tính toán và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ các nguồn khác như thu về thoái vốn đầu tư.

Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, VRG phấn đấu kế hoạch hợp nhất toàn Tập đoàn có doanh thu và thu nhập khác khoảng 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỷ đồng. Doanh thu riêng Công ty mẹ – Tập đoàn 4.610 tỷ đồng và lợi nhuận riêng 2.900 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, nhất là với các công ty cao su, cần có sự đồng lòng, phấn đấu của cả hệ thống Tập đoàn quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh ngay từ đầu năm. Một số giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về lĩnh vực sử dụng đất đai và kỹ thuật nông nghiệp: Tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất, tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó với các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; có giải pháp thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai; thực hiện luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt quan tâm phát triển các cây trồng đủ điều kiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện trồng xen để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững, tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gỗ của Tập đoàn.

Thứ hai, tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng các sản phẩm của Tập đoàn trên tinh thần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với nhu cầu của đối tác, khách hàng. Phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm găng tay y tế trong điều kiện tiêu thụ thuận lợi.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở thêm thị trường mới, tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu cũng như thực hiện vai trò dẫn dắt, điều tiết thị trường.

Thứ tư, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị ngay từ bước lập kế hoạch ở đầu năm để hạ giá thành, bảo đảm hiệu quả trong điều kiện giá cao su ở mức thấp.

Thứ năm, các công ty chế biến gỗ đã có sản phẩm tinh chế cần tăng sản lượng sản xuất; các nhà máy MDF khai thác hết và vượt công suất thiết kế; thực hiện nhanh các dự án để tăng các loại ván có giá trị gia tăng cao.

Thứ sáu, các khu công nghiệp tích cực phối hợp hoàn thành thủ tục mở rộng, có thể khai thác ngay trong năm 2021 với các dự án đã thỏa thuận về chủ trương đầu tư; thực hiện việc hạch toán doanh thu một lần phù hợp với quy định.

Thứ bảy, huy động tổng hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư, bao gồm lợi nhuận và khấu hao của  các công ty thành viên, vốn vay trong và ngoài nước trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, bảo đảm khả năng thu hồi và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ đúng theo quy định.

Thứ tám, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

Thứ chín, phát huy vai trò người đứng đầu doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển  quy mô Tập đoàn và đủ điều kiện để tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

TRẦN HUỲNH (ghi)