Tháng Hai 12, 2021

Đón mừng năm mới

Thử thách năm rồi đã vượt qua Thiên tai, đại dịch , nhũng tham tà Mừng vui đón nhận thành công kép Phấn khởi tin vào chế độ ta Đại hội mười ba rồi chỉ

Đón mừng năm mới

Thử thách năm rồi đã vượt qua Thiên tai, đại dịch , nhũng tham tà Mừng vui đón nhận thành công kép Phấn khởi tin

Đón mừng năm mới

Thử thách năm rồi đã vượt qua Thiên tai, đại dịch , nhũng tham tà Mừng vui đón nhận thành