Tháng Hai 9, 2021

Những đôi tay vùng cao làm cao su

CSVN – Những đôi tay vùng cao vốn đã quen với ruộng bậc thang, nương ngô nay đã mạnh dạn đến vùng đất lạ để làm cao su, đặc biệt là thanh niên. Với tính