Các công ty cao su khu vực Đông Nam Bộ: Xứng đáng anh cả

CSVN – Đóng góp vào sản lượng vượt kế hoạch của VRG trong năm 2020, các công ty cao su miền Đông Nam bộ tiếp tục là lá cờ đầu.

Lãnh đạo VRG trao tặng bức trướng cho Cao su Bình Long nhân kỷ niệm 45 năm thành lập (1975 – 2020). Ảnh: Vũ Phong.
Đảm bảo tính bền vững của vườn cây

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ có những chủ trương, giải pháp quản lý khoa học, phù hợp; sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể NLĐ, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Sản lượng khai thác 24.832 tấn (vượt 9,4% KH), vượt 2.132 tấn; năng suất vườn cây 2,25 tấn/ha, 14 năm liền đạt trên 2 tấn/ha. Thu mua 9.520 tấn (vượt 19% KH), vượt 1.520 tấn. Doanh thu 1.383 tỷ đồng (vượt 15% KH); lợi nhuận 265 tỷ đồng (vượt 17% KH); nộp ngân sách Nhà nước 104 tỷ đồng (vượt 22% KH). Thu nhập bình quân trên 9,5 triệu đồng/ người/tháng.

Cao su Phú Riềng không có được thế mạnh để phát triển nhanh như một số đơn vị theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; mà chỉ thuần túy hoạt động trong SXKD cao su, tạo ra thu nhập để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Vì vậy, vấn đề tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch hàng năm được quan tâm hàng đầu, vấn đề này quyết định đến sự sống còn của công ty. Từ đó, công ty phải thường xuyên phân tích tình hình sản xuất, sử dụng chi phí hợp lý, nắm bắt được thực trạng thị trường để đưa ra các giải pháp và kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn của công ty.

Do yếu thế trong phát triển ngành nghề khác nên nhiều năm qua công ty đã chủ động cả một quá trình đầu tư lâu dài, đúng hướng; từ chương trình củng cố, thâm canh vườn cây và thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật thu hoạch mủ; xây dựng hệ thống quản lý và sự phối hợp chặt chẽ từ phòng ban công ty đến trách nhiệm của các đơn vị cơ sở trong triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm.

Nhờ tăng cường phù hợp các giải pháp về quản lý và giải pháp kỹ thuật nên đã ổn định sản lượng góp phần hoàn thành kế hoạch nhiều năm liên tục ở mức cao. Công ty có kết quả 14 năm liên tiếp được công nhận là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn, điều đó đã nói lên tính ổn định về năng suất và sản lượng theo hướng bền vững trong thời gian qua.

Chia sẻ về giải pháp và kinh nghiệm tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao, ông Lê Tiến Vượng – TGĐ Cao su Phú Riềng, cho biết: Kinh nghiệm của công ty là tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đầu tư thâm canh hiệu quả, đảm bảo tính bền vững của vườn cây.

Trên cơ sở kế hoạch được giao, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kịp thời những bất cập trong quá trình thực hiện. Thường xuyên rà soát phương án điều hành, điều chỉnh hợp lý, bám sát thực tiễn sản xuất và thị trường để điều hành hiệu quả nhất.

Tăng cường công khai, minh bạch về chính sách quản lý, mọi chế độ quyền lợi của NLĐ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để giữ vững an ninh trật  tự trên địa bàn, bảo vệ thành quả SXKD của công ty.

Tăng cường tuyên truyền vận động, ký kết thỏa ước lao động tập thể với NLĐ tích cực tham gia lao động trong các ngày nghỉ lễ, tranh thủ thời tiết để thu hoạch mủ. Chính nhờ biện pháp này mà trong cả năm 2020, mặc dù thời tiết mưa nhiều vào thời gian thu hoạch nhưng nhờ có sự phối kết hợp của nhiều yếu tố, công ty không mất mủ 1 ngày nào, nặng nhất chỉ bị ảnh hưởng   1 ngày với lượng mủ mất khoảng 50% của ngày; sản lượng mủ cao su thu được trong các ngày nghỉ lễ thu được trên 1.000 tấn, đóng góp vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng của công ty.

Các chế độ và chính sách đều được công khai minh bạch để NLĐ hiểu và thực hiện từ cơ sở. Đặc biệt, công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu về tiền lương của công nhân. Cơ cấu tiền lương chiếm trên 60% giá thành sản xuất của công ty, điều đó thể hiện qua thu nhập thực tế của công nhân hàng năm luôn nằm trong tốp cao của Tập đoàn.

Giá bán cao su tuy ở mức thấp trong nhiều năm gần đây nhưng lãnh đạo công ty đã có những chủ trương đúng đắn, kịp thời, ban hành những chính sách điều hành linh hoạt phù hợp với thực tiễn gắn liền với cuộc sống của NLĐ, ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo tiền lương, tiền thưởng đã tạo ra sự ổn định thu nhập cho NLĐ, làm cho NLĐ yên tâm công tác, có niềm tin và sự gắn bó với công việc, với vườn cây, hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Vũ Phong
Giữ vững năng suất, sản lượng

Trước tình hình khó khăn chung của toàn ngành, Công ty CPCS Đồng Phú đã linh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa tổ chức SXKD, vừa tuân thủ các quy định chống dịch của địa phương” và chăm lo tốt cho NLĐ. Toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đều thực hiện vượt kế hoạch.

Với diện tích vườn cây khai thác 6.061 ha, năm 2020, công ty khai thác được 12.450 tấn (vượt 2,05% KH), năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn/ha. VRG hiện có 11 công ty trên 2 tấn/ha, nổi bật là Cao su Đồng Phú có 15 năm liên tục nằm trong CLB 2 tấn của VRG. Thu mua 3.952 tấn (vượt 22% KH); chế biến 16.698 tấn (vượt 13,6% KH); tiêu thụ 15.170 tấn (vượt 1,1% KH). Doanh thu 776 tỷ đồng (17,7% KH); lợi nhuận trước thuế 203 tỷ đồng (vượt 15,2% KH); lợi nhuận sau thuế 153 tỷ đồng (vượt 7,7% KH); nộp ngân sách Nhà nước 71 tỷ đồng (vượt 1% KH). Chăm lo tốt cho 2.237 lao động, thu nhập bình quân trên 9,3 triệu đồng/người/tháng (vượt 27% KH).

Kết quả hoạt động kinh doanh của Cao su Đồng Phú là rất tốt so với mặt bằng chung của tỉnh Bình Phước trong năm 2020. Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn và tăng lên qua các năm. Đồng thời, công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân phối cho NLĐ thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, Ban Lãnh đạo Cao su Đồng Phú luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NLĐ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống một cách hiệu quả. Tất cả tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn công ty, tạo động lực cho NLĐ cùng phấn đấu lập thành tích kỷ niệm 40 năm thành lập công ty  (1981 – 2021).

Những người thợ giỏi. Ảnh: Vũ Phong.
Phát huy hiệu quả sử dụng đất

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Công ty CPCS Phước Hòa đã đạt được những kết quả khả quan, là một trong những điểm sáng đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Đứng trước những khó khăn thách thức trong sản xuất nông nghiệp, công ty vẫn đạt được những con số nổi bật, tạo niềm tin cho các cổ đông. Với tầm nhìn phát triển, phát huy hiệu quả sử dụng đất, doanh thu lớn từ các KCN… đã tạo ra nhiều triển vọng.

Năm  2020,  với  diện  tích  vườn  cây  khai thác 6.529 ha, công ty khai thác được 11.506 tấn (đạt 100% KH). Thu mua trên 20.000 tấn (trong đó thu mua Cao su Phước Hòa Kampong Thom là 9.435 tấn), là năm thứ 10 liên tiếp công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn; chế biến 22.074 tấn (đạt 80,3% KH); tiêu thụ 31.762 tấn (đạt 80,35% KH); giá bán bình quân 34 triệu đồng/tấn (vượt 3,12% KH). Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 2.231 tỷ đồng (đạt 91% KH); lợi nhuận trước thuế 1.149 tỷ đồng (vượt gần 1% KH); lợi nhuận sau thuế 952 tỷ đồng (vượt 3,6% KH); nộp ngân sách Nhà nước 386 tỷ đồng (vượt 30,5% KH). Chăm lo tốt cho 2.237 lao động, thu nhập bình quân trên 8,6 triệu đồng/người/ tháng (vượt 27% KH).

Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất trong toàn công ty, kết thúc năm 2020 Cao su Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tất cả các chỉ tiêu đều được công ty thực hiện vượt so với kế hoạch. Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 101% kế hoạch, thu mua 1.864 tấn (vượt hơn 24% so với kế hoạch), tiêu thụ 5.224 tấn (vượt 26% kế hoạch), tổng doanh thu vượt 29% kế hoạch, lợi nhuận đạt 111%. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020 là năm thắng lợi nhất trong giai đoạn 2015 – 2020 của Cao su Bình Long. Chủ động khắc phục những khó khăn, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua, vừa đảm bảo ổn định tổ chức sản xuất vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, do đó công ty tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong SXKD. Sản lượng khai thác đạt 17.117 tấn (vượt 3,74% kế hoạch),  thu mua đạt 3.563 tấn, tổng doanh thu trên 904 tỷ đồng (vượt gần 9% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế vượt 14,7% kế hoạch. Đặc biệt, công ty tiếp tục là đơn vị có mức thu nhập bình quân nằm trong top đầu của VRG, thu nhập bình quân cả năm đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020 vừa qua, Cao su Bình Long tiếp tục được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững do VCCI và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam đánh giá và bình chọn hàng năm. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, năm 2020 Cao su Bình Long được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2021 công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy giá trị truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2021. Cụ thể, các mục tiêu phấn đấu thực hiện như khai thác trên 16.800 tấn mủ cao su quy khô, thu mua và gia công 4.500 tấn, tiêu thụ 21.300 tấn; tổng doanh thu trên 784 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế trên 126 tỷ đồng, phấn đấu thu nhập của NLĐ cao hơn năm 2020.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Cao su Lộc Ninh ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2021 để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong năm 2021, công ty phấn đấu khai thác 10.700 tấn, thu mua 3.000 tấn, tiêu thụ 14.000 tấn. Tổng doanh thu công ty xây dựng là 554 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 91 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật trong năm 2020 của TCT Cao  su Đồng Nai là giữ vững và phát huy sự đoàn kết, năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chú trọng công tác thi đua khen thưởng tạo động lực trong lao động sản xuất góp phần thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, TCT đã khai thác được 27.294 tấn (đạt 100,3%), thu mua 6.886 tấn (vượt 97%), chế biến 36.510 tấn (vượt 15%), tiêu thụ 36.400 tấn (vượt 14%), trong đó xuất khẩu trực tiếp chiếm tỉ   lệ 51%/ tổng tiêu thụ (tăng 11% so với năm 2019). Tổng doanh thu 2.854 tỷ đồng (đạt 107,5%), lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng, nộp ngân sách 440 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/ người/tháng (vượt 18% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2019). Đạt được những kết quả nổi bật đó là nhờ việc phát động các phong trào thi đua trong từng lĩnh vực một cách có hiệu quả. Song song đó là chú trọng khen thưởng kịp thời tạo đòn bẩy, kích thích NLĐ phấn khởi trong lao động sản xuất. Kết quả, trong năm có 349 tập thể và 862 cá nhân được TCT tặng giấy khen, 465 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 2.859 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Tổng số tiền TCT chi khen thưởng trong năm qua hơn 8,5 tỷ đồng.

TUỆ LINH – MINH NHIÊN