Với Đảng mùa Xuân

CSVN – “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…”

Xin cám ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên – cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Mỗi khi lời hát ấy vang lên đã đem đến cho chúng ta những cảm xúc dâng trào, lòng tự hào và tình cảm ấm áp thân quen. Bởi lời ca ấy đã nói hộ tình yêu thương tha thiết và sự biết ơn chân thành, sâu sắc của nhân dân ta với Đảng quang vinh, với Bác Hồ kính yêu vĩ đại.

Đảng của chúng ta ra đời mùa xuân Canh Ngọ 1930, cách đây 91 mùa xuân trước. Đảng Mùa Xuân – Dân tộc Mùa Xuân – Đất nước Mùa Xuân – Bác Hồ vĩ đại. Như tạo hóa đất trời, tạo hóa chân lý, tạo hóa cuộc đời, trở thành sức sống trường tồn của đất nước, nhân dân.

91 năm qua, từ ngày có Đảng, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đơm hoa độc lập, kết trái tự do. 91 năm ấy, Đảng, đất nước, nhân dân đã trải qua cuộc trường chinh đầy máu và hoa. Từ cách mạng Tháng Tám, trải qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước rồi đến công cuộc đổi mới ngày nay, Đảng thực sự xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đây một mùa xuân tới tới gần

Đây mùa bất tuyệt của muôn xuân

Hương tình nhân loại bay man mác

Gió bốn phương trời vang ý dân

(Xuân nhân loại – Tố Hữu)

Năm 2020 đã khép lại với nhiều dấu ấn, khi những điều bất thường trở thành bình thường. Bình thường nhưng vĩ đại. Bất thường trong tầm kiểm soát. Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã dũng cảm vượt qua thử thách. Việt Nam đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện hầu hết các lĩnh vực trong năm 2020 và là năm thành công nhất với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tính ưu việt của chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta.

Nhiều lần trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như hiện nay”. “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”. Đảng, Bác Hồ kính yêu là mùa xuân của dân tộc ta. Chủ nghĩa Xã hội là mùa xuân của nhân loại, dù có phải trải qua những bước thăng trầm của lịch sử song chân lý đó vẫn mãi mãi giữ nguyên giá trị. Một mùa xuân mới lại về, mọi người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại nhớ về ngày thành  lập Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu – Người đã đem về cho dân tộc Việt Nam một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

Đang náo nức hướng về Đại hội XIII của Đảng khai mạc những ngày gần Tết cổ truyền của dân tộc Tân Sửu 2021; Đại hội của: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng đã hoạch định mục tiêu phát triển đất nước từ Đại hội này:

  • Đến năm 2025: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
  • Đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng): là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
  • Đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước): trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Là khát vọng thiêng liêng, lớn lao có sự hòa hợp ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí của toàn nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng chính là khát vọng của Bác Hồ kính yêu: “Xây dựng thành công một nước Việt Nam, hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Mừng Đảng 91 tuổi, đất nước vào xuân. Chúng ta hãy hát vang những bài ca đi cùng năm tháng: “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”… Những bài ca ấy là bất tử, vang mãi mỗi độ xuân về trên đất nước Việt Nam yêu thương, chan chứa niềm tin, hy vọng. Thời cơ, thế nước, vận nước đang lên. Đảng ta thêm một tuổi. Xuân nối tiếp xuân thắng lợi đang chờ. “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” (Bác Hồ).

TRỌNG NHÂN