Đảng ủy cơ quan VRG lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

CSVNO – Đó là khẳng định của đồng chí Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 –Triển khai nhiệm vụ năm  2021 của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, chiều 27/1.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG và đ/c Trần Công Kha -UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trao tặng Giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Năm 2020, VRG thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh khó khăn trên nhiều phương diện: nắng hạn kéo dài, bão lũ liên tiếp, dịch bệnh trên vườn cây, và nhất là đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn.

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 là nhiệm vụ lâu dài, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã nỗ lực, kiên quyết đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng các kịch bản điều hành, quản lý ứng phó với tình hình khó khăn và phù hợp với thực tiễn; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng.

Đ/c Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Phó TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn chỉ đạo thực hiện với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù của đơn vị và tình hình dịch bệnh. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời. Chú trọng công tác tổ chức, kiện toàn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy quan tâm. Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020.

Với vai trò là cơ quan tham mưu góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng bộ VRG, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, tài chính; nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó ước kết quả SXKD toàn Tập đoàn: Tổng doanh thu đạt 25.477 tỷ đồng (103,4% KH), lợi nhuận sau thuế đạt 4.067 tỷ đồng (100,9% KH), thu nhập bình quân NLĐ 7,64 triệu đồng/người/tháng. Riêng Công ty mẹ – VRG: Tổng doanh thu  đạt 4.513 tỷ đồng (126,1% KH), lợi nhuận sau thuế đạt 2.610 tỷ đồng (101,4% KH), thu nhập bình quân 20 triệu đồng/người/ tháng.

Đ/c Lê Văn Thắng – Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thi đua trình bày tham luận tại Hội nghị

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tiếp diễn… Trong bối cảnh khó khăn chung, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn nhằm đảm bảo tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của VRG và Công ty mẹ – Tập đoàn đạt kết quả cao nhất.

Tham mưu lãnh đạo VRG trong công tác khai thác với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021; chú trọng đặc thù từng vùng miền để có giải pháp kỹ thuật  kịp thời; giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn cho các công ty cao su bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ Tập đoàn; hoàn thành tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ; tham mưu lãnh đạo Tập đoàn trong công tác thoái vốn các công ty đủ điều kiện thoái vốn theo quyết định đã được phê duyệt.

Tham mưu lãnh đạo Tập đoàn trong tìm kiếm đối tác triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn  2021 – 2035 để thực hiện các dự án thành lập mới và mở rộng các khu công nghiệp…

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết Đại hội IX nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ VRG…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Trần Công Kha – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG biểu dương những kết quả đạt được  trong năm 2020 và khẳng định, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn là Đảng bộ đầu tàu với vai trò trách nhiệm rất lớn trong hoạt động SXKD của Tập đoàn, phát huy tốt vai trò trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng.

“Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mỗi đảng viên trong Đảng bộ phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD, góp phần cao nhất vào sự phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam”, đồng chí Trần Công Kha nhấn mạnh.

Hội nghị trao tặng Giấy khen cho các đ/c đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Hội nghị cũng đã trao tặng giấy khen cho 6 chi bộ trực thuộc và 25 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

NGUYỄN LÝ