Tháng Một 28, 2021

Năm 2020 – Năm thành công của Cao su Hòa Bình

CSVNO – Có thể khẳng định năm 2020 là một năm rất thành công đối với Cao su Hòa Bình khi các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập NLĐ… đều vượt