Lá cờ đầu vượt mức kế hoạch sản lượng ở Cao su Đồng Nai

CSVN – Tính đến ngày 18/12, Nông trường Cao su An Viễng đã khai thác 3.220 tấn, đạt 100% kế hoạch TCT giao, về trước kế hoạch sản lượng 13 ngày. Đến hết năm 2020, nông trường khai thác vượt 250 tấn, tương đương 8%. Đây là nông trường có nhiều năm liên tục về trước kế hoạch sản lượng trong toàn TCT.

Ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút

Phát biểu tại Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Nông trường An Viễng, ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT đã chúc mừng và biểu dương thành tích tập thể NLĐ nông trường đã đạt được trong những năm gần đây.

Ông nhấn mạnh: “Nông trường An Viễng là một trong ba đơn vị có diện tích khai thác lớn của TCT. Mặc dù có nhiều thách thức, trở ngại trong việc tổ chức SXKD, tuy nhiên tập thể NLĐ nông trường đã nỗ lực rất lớn để đạt được thành quả đáng ghi nhận. Nhiều năm liền là đơn vị về trước kế hoạch sản lượng đầu tiên của TCT, có thể khẳng định Nông trường An Viễng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua vượt mức kế hoạch sản lượng. Ban lãnh đạo TCT ghi nhận và trân trọng sự cố gắng của hệ thống quản lý, NLĐ nông trường đã đồng lòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đạt được kết quả xuất sắc”.

Trong tình hình khó khăn chung của TCT, Nông trường An Viễng còn có nhiều trở ngại khi tình hình bệnh hại trên vườn cây xảy ra nhiều, chủ yếu là bệnh nấm hồng khiến nông trường phải tập trung nguồn lực để phun trị dập dịch. Thêm vào đó, lực lượng lao động khai thác của nông trường thiếu và không ổn định, chỉ đạt 78% so với nhu cầu của nông trường. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nông trường.

Tuy nhiên, nông trường đã chủ động có nhiều giải pháp trong công tác quản lý khai thác vườn cây, phòng trị bệnh và bố trí lao động hợp lý, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đồng thời quyết tâm khắc phục hạn chế trong năm 2019, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 với mục tiêu Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả cao.

Năm 2020, nông trường đã thực hiện tốt các công tác chuẩn bị đất – giống, tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào các khâu bón lót, trồng thảm phủ, phun thuốc BVTV, phun phân bón lá và tiến hành trồng 186 ha đúng thời vụ, thực hiện đúng tiến độ. Vườn cây tái canh trồng mới phát triển tốt, độ đồng đều cao. Đối với 2.380 ha diện tích vườn cây KTCB, nông trường chăm sóc vườn cây đảm bảo theo quy trình kỹ thuật. Công tác bảo vệ thực vật của nông trường được TCT xếp hạng A, đạt 9,16 điểm.

Sản lượng vượt, năng suất lao động cao, do đó thu nhập của NLĐ nông trường năm nay tăng gần 6% so với năm 2019. Thu nhập bình quân 11 tháng năm 2020 đạt hơn 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo nông trường đã bảo lãnh cho 17 NLĐ vay từ quỹ tín dụng nhân dân cao su Đồng Nai với tổng số tiền 405 triệu đồng, 4 NLĐ vay vốn “Phụ nữ làm kinh tế gia đình” từ nguồn quỹ Công đoàn với số tiền 20 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

MINH NHIÊN