Khối Campuchia 1 vượt 7% kế hoạch sản lượng

CSVNO – Ngày 21/12, Khối thi đua Campuchia 1 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom. Cao su Bà Rịa Kampong Thom và Chư Sê Kampong Thom được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Khối Campuchia 1 quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2021

Khối thi đua Campuchia 1 gồm 8 công ty: Bà Rịa Kampong Thom, Phước Hòa Kampong Thom, Tân Biên Kampong Thom, Chư Sê Kampong Thom, Bean Heack Kampong Thom, C.R.C.K, Mê Kông Kampong Thom và Tây Ninh Siêm Riệp.

Khối Campuchia 1 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Năm 2020 là năm thứ 12 VRG triển khai các dự án trồng, khai thác, chế biến cao su tại Vương quốc Campuchia. Tổng diện tích cao su Khối quản lý là 52.915,60 ha. Hiện nay đã đưa vào khai thác 38.612,98 ha (chiếm 72,97% tổng diện tích trồng cao su), diện tích vườn cây KTCB 14.302,62 ha được các công ty chăm sóc phát triển tốt, đạt yêu cầu về các chỉ tiêu của Tập đoàn đề ra.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tại Cao su Bà Rịa Kampong Thom

Ước năm 2020 toàn khối khai thác được 60.279 tấn (vượt 7% kế hoạch), năng suất bình quân trên 1,71 tấn/ha; tiêu thụ 60.093 tấn; giá bán bình quân trên 28 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu gần 2.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 200 tỷ đồng. Đã có 7 công ty có lợi nhuận.

Tổng số lao động hiện tại của Khối là 8.442 người. Trong đó lao động gián tiếp 625 người; lao động trực tiếp 7.817 người. Mặc dù tiết giảm chi phí suất đầu tư, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chưa cao nhưng các đơn vị vẫn cố gắng đảm bảo mức thu nhập từ tiền lương cho NLĐ. Công nhân trực tiếp sản xuất lương bình quân trên 5,9 triệu đồng/người/tháng; gián tiếp phụ trợ sản xuất bình quân 15,1 triệu đồng/tháng.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại VRG

Các đơn vị luôn làm tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách theo quy định, như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, đào tạo nghề, khám sức khỏe… theo pháp luật Việt Nam và Campuchia. Làm tốt chính sách an sinh xã hội như xây dựng nhà ở công nhân với đầy đủ nhu cầu sinh hoạt; xây dựng trường học cho con em công nhân; xây dựng trạm y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu để thu hút và giúp người công nhân yên tâm, gắn bó lâu dài với công ty. Bên cạnh đó, Khối tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT để nâng cao đời sống tinh thần và được NLĐ tích cực hưởng ứng.

Ông Lâm Thanh Phú – TGĐ Công ty CP Cao su Tân Biên Kampong Thom, Khối trưởng Khối Campuchia 1 báo cáo tại hội nghị

Các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tổ chức thăm hỏi công nhân, cộng đồng dân cư nhân ngày lễ, truyền thống của dân tộc Khmer, ngoài ra các đơn vị còn tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động do địa phương vận động, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi. Qua đó đã tạo thêm mối quan hệ gần gũi giữa công ty với công nhân và người dân, gắn bó thêm mối đoàn kết giữa 2 dân tộc.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện các nội dung đăng ký thi đua của Khối các đơn vị Campuchia 1 trong năm 2020, các đơn vị trong khối đã ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao, song song với việc thực hiện các nội dung thi đua của Khối, của VRG phát động. Mỗi công ty đều tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất tại từng thời điểm phù hợp với đơn vị mình, phát động phong trào thi đua nước rút các tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất; khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua mỗi đợt thi đua.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó các đơn vị cũng tích cực trong việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mở rộng triển khai áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí đầu tư của đơn vị. Kết quả phong trào thi đua đạt được góp phần vào việc nâng cao chất lượng vườn cây, củng cố công tác chuyên môn nghiệp vụ và kích thích năng suất của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020.  

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong Khối. Cao su Bà Rịa Kampong Thom và Chư Sê Kampong Thom được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Tây Ninh – Siêm Riệp và Bean Heach – Kampong Thom nhận Cờ thi đua VRG; C.R.C.K và Phước Hòa Kampong Thom nhận bằng khen của VRG.

Các công ty trong Khối phát động nhiều phong trào thi đau khen thưởng trong năm 2021

Tại hội nghị, Khối Campuchia 1 đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của Khối năm 2021. Cao su C.R.C.K làm khối trưởng và Bean Heach – Kampong Thom làm khối phó.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG, nhận xét: Khối thi đua Campuchia 1 đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo cho đời sống của người lao động. Các phong trào đạt hiệu quả rõ rệt góp phần tăng năng suất lao động, tăng sản lượng khai thác.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị
 

“Trong thời gian tới, các đơn vị cần cập nhật Quy chế 364 của Tập đoàn về thi đua, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng hàng năm ở đơn vị. Tôi mong rằng lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng của các đơn vị phải đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng đến đối tượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất, nhằm tôn vinh, động viên NLĐ phấn đấu hơn nữa trong công việc” – bà Uyên, cho biết.

TRẦN HUỲNH