Đoàn thanh niên Cao su Phước Hòa: Khen thưởng thi đua 4 nhất

CSVNONhằm thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua 4 nhất do Trung ương Đoàn phát động, Ban thường vụ (BTV) Đoàn thanh niên công ty đến các Chi đoàn tại đội sản xuất trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào.

Quang cảnh trao khen thưởng phong trào thi đua 4 nhất tại Đoàn cơ sở NTCS Hưng Hòa

BTV Đoàn thanh niên công ty đã đến các chi đoàn tại Đội sản xuất để trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và xung kích bảo vệ tài sản, tính đến thời diểm hiện tại, đã trao khen thưởng cho 24 tập thể và 68 cá nhân, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Phong trào thi đua 4 nhất do Trung ương đoàn phát động đã được BTV Đoàn thanh niên công ty cụ thể hóa và phát động thành 2 phong trào “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và xung kích bảo vệ tài sản”; phong trào “Cải tiến –  tiết kiệm”.

Đ/c Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng

Qua công tác triển khai, hiệu quả hoạt động của 2 phong trào được lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi và là động lực cho các bạn ĐVTN phấn đấu, phát huy tinh thần nhiệt huyết của Tuổi trẻ. Để tham gia tốt phong trào, ĐVTN tại các cơ sở Đoàn luôn bám sát nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, quyết tâm hoàn thành sản lượng được giao, góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Hoàng Cường – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
KHÁNH LY