Tháng Mười Một 27, 2020

Đất mới

Cho em hỏi có nơi nào đẹp lạ Nơi đất trời hòa quyện với nhau Như mây núi quấn quýt không rời Tưới mưa xanh, an lành mặt đất Nơi có đường tuần tra dài

Đất mới

Cho em hỏi có nơi nào đẹp lạ Nơi đất trời hòa quyện với nhau Như mây núi quấn quýt không rời Tưới mưa xanh,

Đất mới

Cho em hỏi có nơi nào đẹp lạ Nơi đất trời hòa quyện với nhau Như mây núi quấn quýt