Phát huy hiệu quả Dự án Trí thức trẻ tình nguyện ở Binh đoàn 15

CSVNO – Sáng 24/11, Binh đoàn 15 tổ chức Hôi nghị tổng kết đợt 5 Dự án “Tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các Khu Kinh tế quốc phòng (KTQP) Binh đoàn 15 giai đoạn 2018 – 2020”.

Tặng bằng khen cho 7 đội viên có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Binh đoàn

Theo đó trong đợt 5, Binh đoàn 15 đã tuyển chọn được 35 đội viên TTTTN, là những đoàn viên thanh niên có trình độ kiến thức chuyên môn, tinh thần nhiệt huyết, phẩm chất đạo đức tốt, dám nghỉ, dám làm, năng động sáng tạo. Sau khi tiếp nhận, hoàn tất hồ sơ, tấy cả các đội viên TTTTN được biên chế về công tác tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn KTQP, kịp thời  bổ sung nguồn nhân lực lực trẻ, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn Binh đoàn đứng chân.

Các TTTTN đã tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với các mô hình về trồng trọt nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, giúp bà con địa phương, nhầt là bà con đông bào DTTS nâng cao nhận thức về canh tác, trồng cây, thay đổi cách nghỉ cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Đã hỗ trợ công nhân, người lao động trồng 19 ha lúa trên đất cao su tái canh, 166 ha lúa nước đạt năng suất 5 tấn/ha/vụ, tham gia giám sát tái canh 394,53 ha cao su tái canh. Chủ động phối hợp với các ban ngành chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn qui trình kỹ thuật trồng, ươm cây giống gần 5 ha cây lâm nghiếp Gáo vàng…

Cùng với đó, các đội viên TTTTN tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, như Ngày hội gói bành chưng xanh, giao lưu văn nghệ, TDTT; tuyên truyền định hướng cho bà con địa phương nếp sống văn hóa làng bản, bài trừ mê tính dị đoan, ma chay, cúng bái…thay vào đó là nếp sống văn hóa, đoàn kết dân tộc; ốm đau tới bệnh viện khám điều trị, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chống nạn tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa mù chữ cho bà con nhân dân, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng…Quá trình thực nhiệm vụ, các TTTTN chấp hành nghiêm các qui định của Ban Quản lý dự án, kỷ luật đơn vị, có 10 đội viên học lớp cảm tình Đảng, 3 đội viên được kết nạp Đảng viên mới.

Trao huy hiệu “tri thức trẻ tình nguyện”

Trong quá trình tiếp nhận và bố trị công tác, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, nắm bắt khó khăn, vướng mắc nảy sinh để kịp thời tham mưu, giải quyết kịp thời. Cấp ủy, Chỉ huy các Công ty, Đoàn KTQP ưu tiên bố trí công việc theo nguyện vọng và phù hợp chuyên môn. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ về kinh tế, xã hội cho TTTTN, nhất là kiến thức về dân tộc, tôn giáo, xây dựng chính trị ở cơ sở.

Chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng dự án ủng hộ, tạo điều kiện cho TTTTN được tham gia vào làm việc. Xem xét tiếp nhận và bố trí việc làm các TTTTN có nguyện vọng ở lại đơn vị, địa phương công tác. Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng bằng khen cho 6 cá nhân và 35 đội viên TTTTN được cấp giấy chứng nhận, tặng huy hiệu “Tri thức trẻ tình nguyện” vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Dự án “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các Khu KTQP, giai đoạn 2018 – 2020”.

P.V