Phát động cuộc thi viết về “Ký ức người lính”

CSVN – Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam vừa phát động cuộc thi viết về “Ký ức người lính”, trong chương trình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản sách “Ký ức người lính ngành cao su Việt Nam”.

Công nhân cao su tham gia du kích.

Mục đích

Viết về những trang sử vẻ vang của ngành cao su Việt Nam qua 91 năm xây dựng và phát triển. Những chiến công, những hi sinh mất mát, những cống hiến to lớn của các tầng lớp CB.CNVC-LĐ VRG qua 3 giai đoạn lịch sử hào hùng: Chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn sau giải phóng thống nhất đất nước 1975 đến nay.

Ghi nhận truyền thống lịch sử hào hùng, những chặng đường thăng trầm đã trải qua, để khẳng định rằng: Sự phát triển vững chắc của VRG nói riêng và ngành cao su Việt Nam nói chung như hiện tại, đã được tạo dựng từ sự hi sinh mất mát, quá trình lao động miệt mài và cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ công nhân đã đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và cống hiến để ngành cao su có được vị thế vững chắc như ngày hôm nay.

Những bài viết “Ký ức người lính” nhằm tập hợp những tư liệu có ý nghĩa lịch sử lớn. Là tư liệu để giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm lao động sản xuất; xây dựng VRG phát triển bền vững.

Yêu cầu

Cuộc thi được phát động rộng rãi trong và ngoài Tập đoàn. Vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong toàn ngành và các tổ chức, cá nhân ngoài ngành tham gia bài viết dự thi về “Ký ức người lính” thuộc VRG.

Nội dung bài viết là những câu chuyện có thật (người thật, việc thật) của lịch sử phong trào công nhân cao su từ năm 1929 đến nay.

Việc tham gia cuộc thi viết về “Ký ức người lính” phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và tiết kiệm.

Nội dung

“Ký ức người lính” VRG bao gồm những mẩu chuyện về những cuộc đời, những kỷ niệm, chiến công, kỳ tích của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; những tấm gương tiêu biểu trong đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng ngành cao su phát triển bền vững.

Thời gian tổ chức

Thời gian triển khai kế hoạch: Tháng 11/2020 Thời gian sưu tầm tư liệu, viết bài và nộp bài dự thi: Từ khi triển khai kế hoạch đến ngày 31/12/2020 Thời gian Ban Giám khảo chấm bài: Từ 31/12/2020 – 28/2/2021

Thời gian chuyển bài cho Ban Tổ chức Công trình Ký ức người lính Trung ương: 28/2/2021 – 31/3/2021 (Từ 31/4/2021 Ban tổ chức và Ban biên soạn Ký  ức người lính Trung ương duyệt bài lần cuối báo cáo Ban chỉ đạo, chuyển nhà in).

Thời gian tổng kết, trao giải và phát hành sách: Dự kiến tháng 5/2021.

CSVN