Tháng Mười Một 21, 2020

Cảnh giác mất cắp xe máy cuối năm

CSVNO – Sáng 19/11, tại lô 104 (phiên A) một công nhân Tổ 2, Đội I, NT Xà Bang, Công ty CPCS Bà Rịa đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp xe máy nhãn