Tháng Mười Một 16, 2020

Chung tay

Năm nay miền Trung mình gánh chịu lũ lụt nặng nề quá Tư Mủ ơi. Ông có nghe dân mạng nôm na năm nay Việt Nam mình chỉ có 2 mùa là mùa Covid và

Phận làm dâu…

Chú Đức Trung kính mến! Nhà có hai chị em gái, má sinh cách nhau tới 10 năm. Là vì bố của cháu mất, mẹ đi bước nữa mới có thêm em. Rồi vì nhiều

Miền Trung

Đau lòng lũ lụt cảnh miền Trung Dải đất hàng năm hứng bão bùng Khắc nghiệt gian nan không gục ngã Khổ nghèo nguy hiểm chẳng nao nung Bao đời oằn trĩu thân đòn gánh

Chung tay

Năm nay miền Trung mình gánh chịu lũ lụt nặng nề quá Tư Mủ ơi. Ông có nghe dân mạng nôm na năm nay Việt

Phận làm dâu…

Chú Đức Trung kính mến! Nhà có hai chị em gái, má sinh cách nhau tới 10 năm. Là vì bố của cháu mất, mẹ

Miền Trung

Đau lòng lũ lụt cảnh miền Trung Dải đất hàng năm hứng bão bùng Khắc nghiệt gian nan không gục ngã Khổ nghèo nguy hiểm

Chung tay

Năm nay miền Trung mình gánh chịu lũ lụt nặng nề quá Tư Mủ ơi. Ông có nghe dân mạng

Phận làm dâu…

Chú Đức Trung kính mến! Nhà có hai chị em gái, má sinh cách nhau tới 10 năm. Là vì

Miền Trung

Đau lòng lũ lụt cảnh miền Trung Dải đất hàng năm hứng bão bùng Khắc nghiệt gian nan không gục