VRG Khải Hoàn ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

CSVNO – Nhằm chung tay cùng đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ, Công ty CP VRG Khải Hoàn đã vận động NLĐ ủng hộ. NLĐ trong công ty đã quyên góp ủng hộ gần 150 triệu đồng, Công ty ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

Công ty CP VRG Khải Hoàn trao 100 triệu đồng ủng hộ miền Trung cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng

Công ty đã chuyển khoản 100 triệu đồng ủng hộ về Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và 100 triệu đồng ủng hộ về Công đoàn Cao su Việt Nam. Bên cạnh đó, quần áo và mì tôm của NLĐ quên góp, Công ty cũng đã chuyển cho về Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bàu Bàng.

TUỆ LINH