Doanh nhân trẻ và thanh niên đóng góp lớn vào sự phát triển của VRG

CSVN – Đội ngũ doanh nhân, nhà quản lý trẻ và thanh niên trong toàn Tập đoàn đã tự hào kế thừa, phát huy những thành quả 91 năm hào hùng và vẻ vang mà các thế hệ cha ông đã tạo dựng, để đóng góp tâm sức xây dựng VRG phát triển bền vững.

Hội Doanh nhân trẻ VRG trao quà công nhân khó khăn tại NT Bố Lá, Cao su Phước Hòa
Hạt nhân nòng cốt tại các đơn vị

Từ khi thành lập từ năm 2003 đến nay, Hội Doanh nhân trẻ VRG đã có những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn. Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, hội viên. Tính đến nay số hội viên tham gia Hội là 435 người. Đây là những cán bộ có trình độ lý luận vững vàng, chuyên môn cao và khát vọng không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng với nhu cầu phát triển của Tập đoàn trong thời kỳ mới.

Hằng năm, Hội đã tôn vinh các nhà doanh nhân trẻ, quản lý trẻ xuất sắc của ngành cao su tham gia giải thưởng “Sao Vàng Cao su” do Hội sáng lập. Đến nay đã qua 16 lần tổ chức và đã tôn vinh trên 400 doanh nhân, quản lý trẻ xuất sắc. Đây là sự khích lệ và cổ vũ ý chí kinh doanh, ý chí vươn lên vượt mọi khó khăn bằng quyết tâm và nội lực sáng tạo mạnh mẽ của tuổi trẻ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, các chương trình trợ giúp xã hội, phát triển cộng đồng, chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… Các hoạt động của Hội đã được tổ chức rất tốt, rất thiết thực, bổ ích, mang tính đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng quản lý doanh nghiệp, nâng cao nhận thức chính trị và tính nhân văn. Tạo niềm tin cho các thế hệ quản lý trẻ.

Phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần vượt khó

Tiếp nối những thành tích của các thế hệ đi trước, thanh niên ngành cao su đã phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần vượt khó, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào và đặc biệt là gắn sát với hoạt động SXKD của đơn vị để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Nhằm tôn vinh những gương thanh niên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện thi đua sáng tạo, không ngừng cống hiến trí tuệ và sức trẻ để bảo vệ, xây dựng ngành cao su và đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, VRG đã tổ chức trao Giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành cao su. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tại đơn vị. Những gương thanh niên đã có những sáng kiến, mô hình, giải pháp được đánh giá cao, áp dụng vào thực tế và phát huy hiệu quả; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Qua 7 lần tổ chức, giải thưởng đã được trao cho 320 gương mặt trẻ tiêu biểu. Sau khi được tôn vinh, nhiều thanh niên tiêu biểu đã tiếp tục khẳng định và trưởng thành, trở thành những điển hình trên nhiều lĩnh vực tại đơn vị, góp phần giữ vững, ổn định ngành cao su.

Hòa chung với khí thế và niềm tự hào về truyền thống 91 năm của ngành Cao su VN, đội ngũ doanh nhân, nhà quản lý trẻ và lực lượng thanh niên trong toàn Tập đoàn đã và đang nỗ lực hơn nữa, phát huy truyền thống, với quyết tâm không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo, đột phá và đổi mới để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

THIÊN HƯƠNG