Cao su Lai Châu: Lần đầu tổ chức Hội thi Bàn tay vàng