Tháng Mười 30, 2020

Tiếp tục quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ

CSVN – Trao đổi với PV Tạp chí Cao su VN, lãnh đạo VRG, Công đoàn Cao su VN cùng lãnh đạo các công ty mẹ ở Việt Nam cho biết sẽ luôn đồng hành,