Tháng Mười 23, 2020

20/10 – Vui như nữ Sa Thầy

CSVNO –  Trong các ngày từ 17 đến 20/10, khắc phục khó khăn do yếu tố thời tiết, chị em nữ Cao su Sa Thầy đã có dịp 20/10 thật ý nghĩa và nhiều niềm

20/10 – Vui như nữ Sa Thầy

CSVNO –  Trong các ngày từ 17 đến 20/10, khắc phục khó khăn do yếu tố thời tiết, chị em nữ Cao su Sa Thầy