Chuyện “thuốc đắng dã tật”

CSVN – Đúc kết từ thực tiễn sinh động của cuộc sống, mà trong dân gian ta đã có câu tục ngữ “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng”. Điều này có ý nghĩa khẳng định cái đúng, cái đẹp sẽ dẹp được cái sai, cái xấu.

Nghĩa là ai tự trang bị được cho mình cái đúng thực chất, cái đẹp thực chất thì mới đủ “năng lượng” để sẵn sàng “tuyên chiến” với cái sai, cái xấu. Ngược lại, ai không có đủ các tố chất cần thiết để “xua đuổi” cái xấu ngay trong bản thân mình, thì chỉ nên “dựa cột mà nghe”!

Điều đáng phê phán hiện nay là không ít người không dám nhìn thẳng, nói thật mà lại nói vòng vo, quanh co rất không được hài lòng những người vốn trực tính, không ưa cách nói theo kiểu “được chăng hay chớ” hoặc “nói dài, nói dai, thành ra nói dại!”. Cuối cùng cái gọi là tư cách thích ứng với những người “yếu đuối tâm lý” lại là đi nói sau lưng người khác. Người chính trực gọi đó là “bệnh” nói sau lưng!.

Khổ nỗi, những người “mắc bệnh” nói sau lưng trong xã hội ta hiện nay tuy không chiếm đa số những lại khá phổ biến, ở lĩnh vực, địa bàn nào, tầng bậc xã hội nào cũng có, đây chính là tác nhân gây ra nhiều hệ lụy trong các mối quan hệ cộng đồng, đặc biệt là trong hệ thống chính trị và bộ máy công quyền lại càng nguy hiểm.

Nó có thể thành “dịch” nghi ngờ, đố kỵ, hiềm khích nhau, là đối trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Chắc chắn khu vực nào có nhiều người “mắc bệnh” nói sau lưng nhiều, thì nơi ấy sẽ không có “sức rướn” của cuộc vận động xây dựng nếp sống mới, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, cơ quan văn hóa…

Khi “thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng” sẽ đụng chạm đến lòng tự trọng, sự tự ái của người khác     là điều khó tránh khỏi. Song, trong sinh hoạt cộng đồng cũng xuất hiện quan niệm thẳng thắn là “mất lòng trước, được lòng sau”, âu cũng là cách bảo vệ  ý tưởng của những người dám mạnh dạn đấu tranh với cái sai, cái xấu trong sinh hoạt cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội bình an, tươi đẹp, là điều không phải ai cũng thấu hiểu!

MAI MỘNG TƯỞNG