Tháng Mười 18, 2020

Chuyện “thuốc đắng dã tật”

CSVN – Đúc kết từ thực tiễn sinh động của cuộc sống, mà trong dân gian ta đã có câu tục ngữ “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng”. Điều này có ý nghĩa

Cao su – Dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) LTS: “Cao su – Dòng chảy hào hùng” của tác giả Minh Anh (tên thật của anh là Võ Sỹ Lực – Nguyên Chủ tịch HĐTV VRG), gồm 4 phần: Phần

Cao su – Dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) LTS: “Cao su – Dòng chảy hào hùng” của tác giả Minh Anh (tên thật của anh là Võ Sỹ Lực