Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc

CSVNO – Riêng tháng 8/2020, lượng cao su Việt Nam cung cấp cho Trung Quốc tăng 20,7% so với cùng kì năm ngoái. Tính chung 8 tháng, tổng lượng xuất khẩu đạt hơn 856.000 tấn, tăng 2,7%.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 6,48 tỉ USD, giảm 3,6% so với cùng kì năm 2019. 

Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 856,28 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kì năm 2019. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2020 chiếm 13,2%, tăng nhẹ so với mức 12,4% của 8 tháng đầu năm 2019.

Thị trường cung cấp cao su cho Trung Quốc tháng 8 và 8 tháng năm 2020.
Nguồn: Bộ Công Thương/Cơ quan Hải quan Trung Quốc
 

Về cơ cấu nhập khẩu, trong 8 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) đạt 1,53 tỉ USD, giảm 32,4% so với cùng kì năm 2019, chủ yếu từ các thị trường như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Bờ Biển Ngà và Việt Nam. 

Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho Trung Quốc với 97,83 triệu USD, giảm 56,2% so với cùng kì năm 2019. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam chiếm 6,4% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, giảm mạnh so với mức 9,8% của 8 tháng đầu năm 2019.

Thời gian này, Trung Quốc nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (mã HS: 400280) đạt 3,02 tỉ USD, tăng 35,4% so với cùng kì năm 2019. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Myanmar là 5 thị trường lớn nhất cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc. 

Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2020 với 751,07 triệu USD, tăng 26,2% so với cùng kì năm 2019. 

Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 24,8% trong tổng trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, giảm so với mức 26,6% của 8 tháng đầu năm 2019.

theo vietnambiz.vn