Tháng Mười 10, 2020

Sôi nổi Hội thi Bàn tay vàng Cao su Đồng Nai

CSVNO – Với điểm số tuyệt đối 100 điểm và thời gian thả cờ vàng ngang nhau, thí sinh Hoàng Văn Thông – Nông trường Ông Quế và thí sinh Nguyễn Thái Sơn – Nông trường