Tháng Mười 7, 2020

Cao su Chư Păh khai thác đạt 73% kế hoạch

CSVNO – Ngày 6/10 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păhđã tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện kế hoạch năm