Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

CSVN – Trong những năm qua giá bán mủ cao su liên tục sụt giảm, không ổn định, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD và công tác chăm lo đời sống cho NLĐ. Trước tình hình đó, CĐ Cao su Phước Hòa đã tích cực chủ động tham gia cùng chuyên môn đề ra nhiều giải pháp.

Công đoàn tham gia công tác xen canh vườn cây
Nhiều hình thức hỗ trợ người lao động

Chia sẻ về các hoạt động chăm lo cho NLĐ trong thời gian qua, bà Nguyễn Phi Nga – Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ Cao su Phước Hòa, cho biết: Để góp phần ổn định thu nhập cho NLĐ, CĐ đã thống nhất với TGĐ công ty ưu tiên sử dụng quỹ phúc lợi hàng năm để bổ sung trả lương và thực hiện một số chế độ chính sách cho CNLĐ.

Hàng năm CĐ công ty đã sử dụng kinh phí tích lũy để chăm lo đời sống, khen thưởng phong trào thi đua hàng tháng để góp phần ổn định thu nhập cho CNLĐ, với tổng kinh phí đã chi là 5,9 tỷ đồng trong 5 năm qua. Ngoài ra, thống nhất cùng lãnh đạo công ty tiếp tục kiến nghị lên cấp trên cho phép sử dụng một phần lợi nhuận từ SXKD khác để bổ sung trả lương cho CNLĐ trong điều kiện giá bán mủ cao su vẫn đang ở mức thấp.

Bên cạnh đó, CĐ cơ sở  đã duy trì việc vận động CNLĐ đóng góp xây dựng Quỹ tương trợ và các hình thức quyên góp giúp đỡ lẫn nhau lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn, kết quả đã giải quyết 956 trường hợp với số tiền 2,38  tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện chủ trương cho CNLĐ mượn kinh phí xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở, bằng nguồn quỹ phúc lợi, trong 5 năm đã giải quyết cho 488 hộ gia đình công nhân mượn kinh phí với tổng số tiền 5,1 tỷ đồng.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Cùng với việc phối hợp chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ chính sách cho CNLĐ, các cấp CĐ công ty đã phối hợp xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua các hình thức như: Phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động các cấp hàng năm; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp CNLĐ tại đội, nhà máy sản xuất và các hình thức khác như cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp các cấp, cuộc họp toàn thể CNLĐ; cung cấp thông tin qua hệ thống thông tin nội bộ, qua hòm thư góp ý…

Qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp quản lý đã thực hiện công khai minh bạch các nội dung theo quy định, tạo điều kiện để CNLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và được kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và NLĐ; thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhận xét về hoạt động CĐ trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa, cho biết: “Việc phối hợp thực hiện công tác chăm lo đời sống NLĐ và thực hiện quy chế dân chủ ở  cơ sở của CĐ và lãnh đạo công ty đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của công ty và xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh toàn diện. Những hoạt động của CĐ luôn hướng về đoàn viên, cùng với chính quyền chung tay chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ bằng những hoạt động phong trào đổi mới về cả nội dung và hình thức, để NLĐ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”.

TRẦN HUỲNH